kategórie tovaru

Správy z e-shopu

23.10.2014

Maznáčikovia

Maznáčikovia Urobte niečo pre svojich miláčikov, upečte im psie dobroty. Šťastní a zdraví psíci majú radi toto.

celý článok

13.10.2014

Chrumkavé toasty

Chrumkavé toasty Doprajte si aj Vy chrumkavú desiatu v nových hriankovačoch značky DOMO-ELEKTRO, teraz v prevedení aj vo viacerých farbách.

celý článok

27.8.2014

Voňavé vafle

Voňavé vafle Povestné belgické vafle sú voňavé, krehké a dozlata prepečené.

celý článok

11.4.2014

Sušenie ovocia a zeleniny

Sušenie ovocia a zeleniny Vyskúšali sme a odporúčame k týmto dvom sušičkám DOMO DO 600 a Bielmeier BHG 601.

celý článok

12.11.2013

Balzamy na pery Hurraw!

Balzamy na pery Hurraw! Balzamy na pery Hurraw! sú ručne vyrábané v malých a čerstvých dávkach. To umožňuje k výrobe používať surová semienka, čerstvé plody, ovocné kôry a korene. Vďaka tomu majú plnú chuť a prirodzenú farbu. Nie je to jednoduchý proces, ale práve to robí Hurraw! balzamy jedinečné.

celý článok

2.10.2013

Sortiment pre najmenších

Sortiment pre najmenších Novinka v našom sortimente: značka Canpol babies

celý článok

14.9.2012

Kombinácia parného hrnca a odšťavovače

S pomocou multifunkčného prístroja Bielmeier si môžete pripraviť nielen klasické jedlá, ale aj vlastné jedinečné zeleninové, ovocné alebo bylinkové šťavy.

celý článok

13.1.2012

značka DOMO, PRIMO, QUIGG

značka DOMO, PRIMO, QUIGG - sa k nám dováža z Belgicka, kde je jednotkou na trhu.

celý článok

všetky články

Kontakt

Telefon:

+420 777 629 971 (Vodafone)
+420 731 625 754 (T-mobile)
Skype stredansky.petr
E-mail: elektrodomov@zoznam.sk

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode www.elektrodomov.sk. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmtito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné.

2. OBJEDNÁNIE TOVARU A SLUŽIEB

a) Uzavretím objednávky kupujúci súhlasí, že sa zoznamil z týmito obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom.
b) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
c) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov.
d) Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
e) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, za predpokladu zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
f) Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.elektrodomov.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

a) Všetky objednávky cez webové rozhranie (tj nákupný košík), elektronickou formou na e-mailovú adresu alebo telefonicky sú považované za záväzné, ak nie sú stornované v písomnej podobe do 12 hodín od objednania. Zákazník môže tiež stornovať objednávku, ak mu nebola doručená do 21 pracovných dní.

b) Objednávku možno riadne stornovať do 12 hodín po uskutočnení objednávky, ak už nebola expedovaná alebo v prípadne, že vaša objednávka nebola Expedované do 21 pracovných dní od uskutočnenia objednávky.

c) Storno objednávky vykonáte jednoducho tak, že nás kontaktujete e-mailom elektrodomov@zoznam.sk alebo telefonicky +420 731 625 754. Vždy je nutné uviesť číslo vašej objednávky.V prípade, že si prajete objednávku stornovať mimo riadnej termíny, môžeme vám účtovať náklady spojené s vybavovaním objednávky podľa obchodných podmínek.Pokud bude objednávka zo strany zákazníka zrušená ešte pred expedíciou, môže si predajca nárokovať podľa OZ § 545 zmluvnú pokutu za porušenie kúpnej zmluvy vo výške až 50% z ceny zrušenej objednávky. Výnimku tvorí iba prípad, kedy predajca nesplní nejakú zo svojich povinností (najčastejšie neodoslaniu objednávky v uvedenom termíne).

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 a) Dopravu v SR zabezpečuje prepravná spoločnosť PPL a Heureka Point.

  • Prepravná služba PPL je schopná doručiť zásielky maximálnědo 50 kg hmotnosti.
  • Heureka Point je schopná doručiť zásielky maximálnědo 15 kg hmotnosti.  
  • Maximálne rozmery zásielokna Heureku Point: 80x60x42cm   


 b) Pri všetkých objednávkach účtujeme dopravné, pokiaľ nie je uvedené inak:

 0 -  30 kg  12,5 EUR

30 - 50 kg  17,5 EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

c) Poplatky za balné neúčtujeme.

d) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenost obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi aj predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 
5. REKLAMÁCIA

a) Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojenosti individuálnou dohodou s Vámi a v súlade s platnou právnou normou. Záručná doba na spotrebný tovar platí podľa zákona 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak

b) Tovar môžete reklamovať priamo v autorizovaných servisoch.

c) Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku

d) Výmena alebo vrátenie tovaru je možné len v prípade vrátenia bez známok užívania v pôvodnom stave a so všetkým príslušenstvom.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

1) Kupujúci (súkromná osoba, nie firma s IČO) má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. To neplatí v prípade, že zákazník tovar preberá osobne na pobočke (viď článok 2b nákupného poriadku).

2) Ak sa tak rozhodne, musí odstúpenie od kúpnej zmluvy byť preukázateľne doručené písomne ​​do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho elektrodomov@zoznam.sk.

3) Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania, zabalené v pôvodnom obale.

4) V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5) V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 6.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6) Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e) na dodávku novín, periodík a časopisov
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.


7. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

a) Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci k tovaru vždy daňový doklad, záručný list a český manuál.
b) Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
c) Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada.
d) Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

a) Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
b) Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Podrobnejšie viď Odber tovaru.
c) Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

d) Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude v každom prípade vyžaduje uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 45 EUR.

 
9. ROZPOR S KÚPNEJ ZMLUVOU

(stav, kedy vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou)
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu www.elektrodomov.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tento Nákupný poriadok nadobúda účinnosť 9. septembra 2011. Zmeny poriadku vyhrazeny.

Kontakt

Telefon:

+420 777 629 971 (Vodafone)
+420 731 625 754 (T-mobile)
+420 558 711 728 (pevná)

Skype stredansky.petr
E-mail: elektrodomov@zoznam.sk

Zavřít