Odber tovaru
nevyzdvihnutia zásielky

Rozšíreným omylom je, že nevyzdvihnutia zásielky dávate predajcovia na vedomie, že o tovar nemáte záujem a odstúpite od zmluvy. Skutočnosť je však úplne iná. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa totiž predávajúci zaväzuje tovar dodať a Vašou povinnosťou je ho prevziať a zaplatiť. Keď si objednaný tovar na pošte alebo od prepravnej spoločnosti nevyzdvihnete, tak to v poriadku nie je a už vôbec sa tým nezbavuje svojej zákonnej povinnosti.

Navyše kým neodstoupíte, najlepšie písomne alebo formou e-mailu od zmluvy, zodpovedáte za škodu, ktorá predávajúcemu vznikne v dôsledku nevyzdvihnutia zásielky (poštovné, balné, účtovné vrátenie do skladu atď.)

Ak sa rozhodnete, že tovar nechcete, a odstúpite od zmluvy až potom, čo bol tovar expedovaný, musíte uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 45EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty) budú odovzdané spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

§ obč. zákonníka

"(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti."


"Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu."

Zavřít