Reklamácie

Postup na uplatnenie reklamácie:

  • Starostlivo zabaliť tovar, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy
  • Priložiť kópiu dokladu o kúpe = faktúra
  • Vyplniť reklamačný list (pozri nižšie) a vytlačiť
  • Kontaktujte reklamačné oddelenie, ktoré Vám oznámi, kam máte tovar zaslať.
Reklamácie
Dodacia adresa pre vrátenie reklamácie
 
 
Zavřít